Privacy- en cookieverklaring

Bedrijfsgegevens
Anneke Veronica Photography
Siguitsedijk 21
4434 NB Kwadendamme
0618016506
www.annekeveronica.com
info@annekeveronica.com
KvKnr.: 64865649

1. Verwerking persoonsgegevens
De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de website en de werking van de website (www.annekeveronica.com) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

2. Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

Wat zijn cookies
Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.annekeveronica.com) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

Social Media buttons
De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door Anneke Veronica Photography gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Nieuwsbrief
Wanneer jij je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief bij Anneke Veronica Photography (voor degene is deze informatie) willen we je laten weten dat ook hiervoor cookies worden gebruikt. Meer informatie over de cookies van Mailchimp kun je vinden in hun privacy policy.  

Uitschakelen en verwijderen
Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dat de help-functie van de browser.

4. Social Media Kanalen
Anneke Veronica Photography maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Facebook en Instagram. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Anneke Veronica Photography gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

5. Privacy algemeen
Anneke Veronica Photography verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt.

6. Verzamelde informatie
We slaan voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie we van jou bewaren en waarvoor.

Contactformulier
Via het contactformulier kun je vragen aan ons stellen. We vragen jou je naam en e-mailadres in te vullen, en natuurlijk je vraag. Op deze manier weten we van wie de vraag afkomstig is en kunnen we je vraag beantwoorden via de mail. Wanneer jij je telefoonnummer invult, kan het ook zijn dat we telefonisch contact met je opnemen. Je bent niet verplicht om je telefoonnummer af te geven.

Foto’s
We maken natuurlijk heel veel foto’s tijdens een shoot. Wanneer wij de foto’s bewerkt hebben en klaar hebben staan presenteren wij dit graag aan jou te presenteren. Hiervoor gebruiken we een beveiligde online foto gallery voor.

Bestelling album
Voor je bestelling van een fotoalbum hebben we de volgende gegevens nodig: naam, adres(sen), e-mailadres en telefoonnummer. Wij sturen alleen de foto’s door naar de drukker. Mocht er iets aan de hand zijn met je bestelling, kunnen we op een gemakkelijke manier contact met je opnemen.

Nieuwsbrief
Je krijgt van Anneke Veronica Photography alleen een nieuwsbrief als jij je hiervoor expliciet hebt ingeschreven. Voor het verspreiden van de nieuwsbrief wordt Mailchimp gebruikt. Hierdoor zijn jouw gegevens (naam en e-mailadres) ook bij hen bekend. Wil jij je uitschrijven? Dat kan altijd.

Boekhouding
Voor ons bedrijf moeten wij een boekhouding bijhouden. Hiervoor gebruiken wij een boekhoudprogramma. Hierin verzamelen wij de facturen die zijn aangemaakt na het plaatsten van een bestelling door jou. Hierdoor zijn jouw NAW-gegevens bekend bij ons boekhoudprogramma.

Aantekening voor bruiloftshoot
Voor een bruiloftshoot maken wij aantekeningen van het gesprek. Zo weten wij wat er van ons verwacht wordt en kunnen andere aandachtspunten ons niet ontgaan. Ook hebben wij telefoonnummer(s) van de cermoniemeester(s). In het geval het nodig is kunnen wij contact op nemen. Hiervoor zal vooraf toestemming voor gevraagd worden.

Foto’s/video’s voor portfolio of social media
Natuurlijk maken wij voor onze opdracht met jou foto’s; dit is onze overeenkomst. Wij bewaren deze foto’s voor ons portfolio. Wanneer jij hier bezwaar tegen hebt kun je dat aangeven. Sommige foto’s worden gebruikt voor ons online portfolio of voor social media. Op deze manier kan Anneke Veronica Photography haar werk laten zien aan anderen. Deze foto’s worden alleen in het online portfolio of op social media geplaatst wanneer jij daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven. Ook wanneer wij een demoalbum willen maken met foto’s van jou erin zullen we hiervoor toestemming vragen.

7. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet Anneke Veronica Photography een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslag(en) voor ons zijn:

  • De gegevens e-mailadres, telefoonnummer, aantekeningen en afleveradres zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou is aangegaan.
  • De NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet. 
  • Voor het toesturen van de nieuwsbrief vragen wij toestemming aan jou. Deze toestemming kun je altijd intrekken. 
  • Voor het plaatsen van foto’s in ons online portfolio of op social media vragen wij toestemming. 
  • Voor het toesturen van direct-marketing naar bestaande klanten en het toevoegen van foto’s aan ons portfolio hebben wij een gerechtvaardigd belang. Bij elke vorm van direct-marketing die verzonden zal worden zullen wij een afweging maken tussen onze marketingbelangen en de privacyschade van jou. 

Zonder naam, adres(sen), e-mailaders, telefoonnummer, aantekeningen en afleveradres kan Anneke Veronica Photography haar werk niet doen. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niet wil verstrekken kunnen we je niet verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat Anneke Veronica Photography geen producten kan toezenden. Wil je wel een bestelling plaatsen? Dan ben je verplicht je gegevens te geven. Je bent niet verplicht om een account aan te maken of je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hierin ben je vrij. 

8. Delen met anderen
Anneke Veronica Photography verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit Anneke Veronica Photography een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, zoals zij dat zelf doet. Anneke Veronica Photography blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

9. Hoe lang we gegevens bewaren
Anneke Veronica Photography bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn:

  • De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan. 
  • De foto’s in ons portfolio worden bewaart zolang als wij het een meerwaarde vinden voor ons portfolio. Je mag hier altijd bezwaar tegen maken.
  • Alle overige gegevens, welke niet zijn opgeslagen voor de wettelijke administratieplicht of het portfolio, worden zes maanden na afronding van de overeenkomst verwijderd. 
  • Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden je gegevens na maximaal 3 maanden verwijderd.

10. De rechten van jou
Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Anneke Veronica Photography heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer jij gebruikt wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via info@annekeveronica.com.

11. Beveiliging van gegevens
Anneke Veronica Photography neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@annekeveronica.com.

12. klacht
Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

error: This content is protected !!